PATROL

Program Aktywności Turystycznej i Rozwoju Obszaru LiwcaEuropejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Strona współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW na lata 2007- 2013.
Funkcjonowanie LGD „Równiny Wołomińskiej”

Copyright © 2012 lgdrowninywolominskiej.pl